تبلیغات
علی - فرایند آهنگسازی (چگونه موسیقی بسازیم)، ایده های خلاقبیت رپ

ساختن موزیک فرایند پیچیده ای است. جهت ساختن موزیک ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به آهنگ تبدیل کردن تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی هستند که در این بین بایستی انجام پذیرند.

برای افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موزیک را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موسیقی ساخـته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، موسیقی سازی را تحت تاثیر قرار می دهند همین طور احساس ات و هیجان و هرگونه تنشی که احتمالا در زندگی شما باشد. علت هایی که در های مختلف موسیقی سازی متاثر از آنهاست، خیلی ند این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه گاهی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

چنانچه موسیقی ساز می خواهد آهنگ ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید بایستی رنگ متناسب با این حال ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موسیقی ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.


ساختن موسیقی فرایند پیچیده ای است. برای ساختن موزیک ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن و تبدیل این ایده ها به آهنگ کارهایی هستند که در این بین بایستی انجام پذیرند.

جهت افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موزیک را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، آهنگ تولید و ساخته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، موسیقی سازی را تحت تاثیر قرار می دهند همچنین حس ات هیجان و هرگونه تنشی که احتمال دارد در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف موزیک سازی متتاثیر از آنهاست، خیلی ند و این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه گاهی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

چنانچه آهنگ ساز می خواهد موزیک ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید می بایست رنگ متناسب با این وجود ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی و حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موزیک ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.

فرد

می دانیم که بازیگرها در حین ایفای نقش خود می بایست به درون نقش بروند. حس کردن حالت های مختلف رفتارهای مفرق به بازیگر یاری می نماید که وقت اجرای نقش شبیه شخصیت مورد نظر زندگی نماید . اگر فردی موزیک ی جهت یک شخصیت ویِژگزینشه می نویسد به این مفهوم است که وی را از طریق صدا و نوا توصیف می نماید . اگر موسیقی ساز هم فرایند مشابهی را شبیه یک بازیگر دنبال نماید ، جزئیات پنهانی را که کمک به واقعی تر شدن آهنگ می نماید از هم می شکافد موزیک دقیق تر و پرمفهوم خواهد بود.

طبیعت

بسیاری از الهامات و نوگرایی ها از طبیعت حاصل می شود؛ از پرنده هایی که به واسطه آواز با هم رابطه برقرار می کنند تا ولوم خش خش برگ ها در اثر وزش باد.

بهره گیری از طبیعت راه فوق العاده ای برای جهت شروع موزیک سازی است؛ تلاش برای رقابت با طبیعت روشی عالی برای ترکیب طبیعت و فرد است، برای مثال درامیختن با طبیعت در قالب نوا یا تم معین برای بیان معنای روحانی مانند آواز پرندگان.

خاطرات

یک منبع عالی دیگر در عرصه موسیقی سازی خاطرات فرد است. هیجان بسیاری از طریق خاطرات وارد آهنگ می شود. چند دقیقه ای را بر روی قدیم تمرکز بکنید . سعی بکنید که خاطرات خود را با جزئیات کامل تصور بکنید . صداها، رایحه، رنگ ها و آب هوا هر موضوعی که تصور زیبا یی به شما می دهد برای ساختن آهنگ مناسب است.

این موارد فقط تعدادی از منابع هستند که می توان از آنها الهام گرفت. آهنگ ساز تخیل را به کار می گیرد که پایانی ندارد.

مطلب بعدی که برای ساختن آهنگ مورد تحلیل قرار می گیرد، نظریه موسیقی است. آخرین موردی که شخص می خواهد برای ش پیش آید، اینست که تمام این ایده های خلاق را برای موسیقی سازی داشته باشید، اما کمبود دانش موسیقی شما مانع این امر شود. یک بازیکن راگبی می تواند پاس دادن را بازبینی بخشد، اما اگر قوانین گیم را نداند، قادر نخواهد بود به خوب ی بازی کند. همین طور آهنگ سازی به طور کامل در قید و بند قوانین آهنگ نیست، اما جهت ساختن موسیقی باید نظریه موزیک را دانست. همان گونه که شاعر بایستی به زبان خود مسلط باشد تا بتواند شعر بسراید.

چند مورد از موارد کلیدی که فرد بایستی بداند و مرتبا دانش خود را در این زمینه بالاتر ببرد، عبارتند از:

یک. Staff (معرفت خطوط حامل یا خط سازهای کوبه ای)، Bar Lines (خط میزان )، Clefs (کلیدها مانند کلید سل، کلید فا، کلید دو)، Time Signatures (عدد های کسر میزان مانند 2/4، 6/8 و…)

دو. Note Values دیرند (ارزش زمانی نت ها مانند وقت نت سفید، سیاه، چنگ و…)، Rests (سکوت ها)، Phrasing عبارت بندی (از نظر اصرار بر روی کلمه خاصی در عبارت برای بیان منظور خاصی)، Rhythm وزن

سه. Articulation عبارت بندی نوع بیان موزیک با توجه به تکنیک های سازی (با تذکر به امکاناتی که هر یک از سازها دارند)، Instrument Specific Techniques تکنیک های ویژه هر ساز مثل: Pizzicato [پی تزی کاتو] پیتزیکاتو (تکنیک به ارتعاش درآوردن سیم های سازهای زهی مانند ویولن، بدون مصرف از آرشه با یاری انگشت) یا Con Sordino کن سوردینو (اجرا با مصرف از سوردین یا صدا خفه کن یا صدا کم کن)

چهار. Key Signature علامت های تغییر دهنده ( مانند بمل، دیز، بکار)، Circle of Fifths (عبارت پنج تایی)، Accidenti (ناگهان یا ناگهانی روبرو شدن با علامت های تغییر دهنده)، Cadense (موسیقی وزن، افول یا همان انتها دادن)

پنج. Major (گام ماژور)،Minor (گام مینور)، Diminished (گام کاسته)، Pentatonic (گام پنج صدایی)، Diatonic Scales (گام دیاتونیک)

شش. Modes (مدها)

هفت. Chords (آکوردها)، Extension (گسترش دادن یا بسط دادن گام)، Inversions (فاصله معکوس)، Sequence [سکو انس] سکونس (مرتب کردن یا همان همآهنگ کردن صداها، Arpeggios آرپژها (نواختن به ترتیب نت های آکورد متوالی از بالا به پایین یا از پایین به بالا)

هشت. Instrument Ranges محدوده صدایی ساز (محدوده ساز که می تواند چه نت هایی را اجرا نماید )، Timbers of each instrument [تمبر] تمبر صدایی هر ساز (آنچه باعث فرق در طعم لحن صوت دو ساز می شود)، Difficult Areas of an Instrument سختی نواختن هر ساز از لحاظ چگونگی نوشتن نت و فرق ش با سازهای دیگر (جهت مثال فرق نوشتن نت جهت ساز کلارینت با ساز ترومبون)

اما ضروری نیست که موزیک ساز تازه کار از تمام این موارد اطلاع داشته باشد، اما عدم اطلاع کافی فرد به این مفهوم است که خلاقیت وی در صورت کمبود وسائل جهت ابراز آن تضعیف خواهد شد. موزیک سازان جوان بایستی از کتاب های نظریه موسیقی مصرف کنند. تحقیق دقیق این کتاب ها، یادداشت برداری از نکات مهم انتقال آنها بر روی کارت های فلش (کارت های کوچک یادداشت)، مصرف از برگه های امتحانی سال های قدیم نظریه آهنگ برای خودآزمایی و سنجش دانش و پس کار بر روی موارد ضعیف تر، استفاده از CD های مناسب جهت تشخیص وزن موزیک و صوت های حاصل از ترکیب نت ها، تمام موارد ی هستند که در افزایش دانش موزیک تاثیر گذار ند.

بالاخره آخرین پیشنهاد در این مطلب ، پویا نگه داشتن مقوله موزیک سازی است.

هدفتان این باشد که هـر روز حتی قطعه کوتاه بسازیــد ، شاید قبل از خواب بتوانید انعکاس وقایع آن روز را در قالب آهنگ درآورید. تولید و ساخته های خود را با هم ترکیب بکنید . برای ارکسترهای مختلف آهنگ سازی بکنید . موسیقی سازی چالشی است که اگر آن را پویا نگه دارید، تبدیل به مزیتی عالی خواهد شد شما نمی دانید که ممکن است در این حین، شاهکاری بی نظیر خلق بکنید


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
choc
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 02:23 ب.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga
group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks
http://lynettaVires.jimdo.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:47 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:32 ق.ظ
Your means of explaining the whole thing in this article is truly good, every one can effortlessly understand it, Thanks a lot.
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 02:27 ب.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how
could i subscribe for a blog site? The account aided me
a applicable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

همه چیز در مورد ادکلن عطریات..........چهارشنبه 5 آبان 1395

آموزش نصب وردپرس روی هاست..........سه شنبه 26 مرداد 1395

من با لیسانس اقامت چه کشوری را می توانم بگیرم؟..........سه شنبه 26 مرداد 1395

دانـلود فیلم زیبا خارجی Be Somebody 2016 با..........دوشنبه 25 مرداد 1395

دانلود آهنگ نو پویا شاهد به نام هفده..........یکشنبه 24 مرداد 1395

دانلود موسیقی نو مهدی یغمایی به نام قبول می کنم..........یکشنبه 24 مرداد 1395

دریافت فیلم جالب خارجی The Finest Hours 2016 با لینک اصلی..........شنبه 23 مرداد 1395

دانـلود موسیقی جدید امیرعلی به نام مجنونم کن..........چهارشنبه 20 مرداد 1395

دانلود موزیک نو فرزاد فرزین به نام مدال مردمی..........سه شنبه 19 مرداد 1395

دانـلود فیلم دیدنی خارجی Summer Camp 2015 با..........دوشنبه 18 مرداد 1395

دریافت فیلـم خارجی Cell 2016 با لینک اصلی..........یکشنبه 17 مرداد 1395

دانلود آهنگ جدید رامین بی باک به نام فاصله..........یکشنبه 17 مرداد 1395

دانـلود فیلم جالب ایرانی تباهی با لینک مستقیم..........شنبه 16 مرداد 1395

دریافت فیلم جذاب خارجی Marauders 2016 با لینک مستقیم..........چهارشنبه 13 مرداد 1395

دریافت کارتون Monkey King Hero Is Back 2015 با کیفیت عالی لینک مستقیم..........دوشنبه 11 مرداد 1395

همه پستها