تبلیغات
علی - من با لیسانس اقامت چه کشوری را می توانم بگیرم؟

اطلاعات عمومی در مورد گذرنامـه

ویزای ایران

مدت اعتبار گذرنامـه های جدید پنج سال است که بعد از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن باید تجدید شود.مکان اقامت قانونی افراد در گذرنامـه های قدیمی در صفحه هشت درج شده است ارتباطی به ویزای دائم (اقامت دائم) ندارد. این امر به مفهوم آن است که جهت مقامات ایرانی، مستندات گذرنامـه که توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درج شده، ملاک عمل است.دارندگان گذرنامـه با محل اقامت انگلستان قبل از مسافرت به ایران باید نسبت به گرفتن مهر خروج مکرر از طریق کنسولگری اقدام کنند.
دارندگان گذرنامـه با محل اقامت ایران به محض ورود به ایران باید نسبت به گرفتن مهر خروج از ایران (مهر سبز) با ارائه اصل شناسنامـه كار کنند.در صورت اضافه شدن نام همسر یا فرزند به گذرنامـه به عنوان همراه، نسبت به اصلاح مهر خروجی اقدام شود (این اصلاح یه برای مقیم های خارج از کشور از طریق نمایندگی و درمورد مقیم های ایران با مراجعه به اداره گذرنامـه در تهران یا شهرستان ها انجام می شود.)بانوان مقیم ایران که گذرنامـه خود را از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن دریافت کرده و بدون همسر و به همراه فرزندان خود به ایران مسافرت می کنند، باید قبل از مسافرت فرم مجوز خروج (S۴) که توسط شوهر امضا شده و به تایید نمایندگی رسیده است را جهت دریافت مهر خروجی (مهر سبز) به همراه داشته باشند.در صورت افزوده شدن نام فرزند در گذرنامـه معتبر قدیمی جهت مقیم های ایران، گرفتن فرم مجوز خروج فرزند که به تایید کنسولگری رسیده باشد، جهت بازبینی مهر سبز الزامی است.در صورت افزوده شدن نام همسر یا فرزند در گذرنامـه قبل از مسافرت لازم است به وزارت کشور انگلستان مراجعه نسبت به درج مهر اقامت (ویزا) فرد اضافه شده در گذرنامـه اقدام شود.جهت سهولت در انجام امور هموطنان ارجمند و پیشگیری از مسافرت و تردد مسافران موارد زیر به صورت پستی (ارسال مدارک برای کنسولگری و پس بازگرداندن آن) انجام می شود:
▪ تمدید گذرنامـه
▪ کلیه موارد صدور گذرنامـه نو به جز افرادی که گذرنامـه را مفقود کرده اند مدارک پناهندگی بوده و فاقد گذرنامـه هستند .
افرادی که قصد تفکیک گذرنامـه همسر یا فرزندان را دارند یا برای بانوانی که متقاضی تفکیک و صدور گذرنامـه جداگانه جهت فرزندان هستند ، مجوز شوهر برای زن و ولی قانونی جهت فرزندان امضای فرم اجازه خروج در حضـور مسوول مربوطه لازم است. اینک به منظور پیشگیری از تردد مسافرت از راه های دور، چنانچه فرم اجازه خروج (G/M) توسط مرد جهت همسر و فرزندان در حضـور SOLICITOR در نزدیک ترین نقطه محل زندگی شما تایید و همراهبقیه مدارک با پست سفارشی ارسال شود، نسبت به درخواست شما كار خواهد شد و نیاز به هیچ یک از افراد نیست.
● درج نام همراهان در گذرنامـه
بر اساس مقررات جاری معین ات همراهان در گذرنامـه های فقط وقت صدور گذرنامـه ممکن خواهد بود چنانچه دارنده گذرنامـه بعد از صدور گذرنامـه خود تقاضای درج نام همراه داشته باشد باید نسبت به درخواست صدور گذرنامـه جدید جهت خود با درج نام همراه یا صدور گذرنامـه جداگانه برای همراه خود كار نماید .
▪ مدارک ضروری :
۱) تکمیل نسخه تقاضانامـه درج نام همراهان در گذرنامـه مورد نظر توسط پدر یا ولی قانونی امضا در حضـور مسوول گذرنامـه (G۹).
۲) ارائه اصل شناسنامـه مالک گذرنامـه .
۳) ارائه اصل شناسنامـه افرادی که بایستی نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامـه درج شود.
۴) دو قطعه عکـس ۴ھ۳ افرادی که باید نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامـه درج شود (اطفال زیر دو سال هم می بایست عکـس ارائه کنند).
۵) پرداخت نرخ درج نام جهت هر نفر.
۶) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامـه وبقیه مدارک تنها از طریق پست میسر است، به احتمال زیاد ً عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که تعرفه آن پرداخت شده باشد را ضمیمه بکنید .
▪ نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه یکی از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر یا خواهر برادر مسافرت می کنند، در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامـه اشویِژگزینشه نامبرده ثبت می شود.
▪ درج نام همراهان تنها در گذرنامـه های قدیمی میسر بوده این رویه به صورت موقتی است. از نظر فنی امکان اضافه کردن نام همراهان در گذرنامـه های طرح جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و تنها زمان درخواست صدور (به صورت همزمان) میسر است.
▪ چنانچه فرم مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست فرستنده ترتیب تاثیر داده نخواهد شد و مدارک ارسال شده بازگردانده خواهد شد.
▪ تصویر مدارک هویت نظیر شناسنامـه ، کارت انتها خدمت، کارت ملی و... تنها در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران جهت این نمایندگی ارسال شده باشد پس چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان در تهران بخواهید مدرک هویتی شما را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامـه و امور روادید برده تا تصویر آن از طریق اداره نامبرده برای این نمایندگی فکس شود.
جهت تکمیل فرم های مربوطه از اتوماتیک مشکی استفاده بکنید .
● تفکیک گذرنامـه فرزندان زیر ۱۸ سال
با توجه به اینکه بر طبـق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن قانونی ۱۸ سال است این بخش منحصراً حاوی تفکیک گذرنامـه فرزندانی است که هنوز به سن قانونی نرسیده اند نمی توانند بدون مجوز ولی قانونی، جهت دریافت گذرنامـه اقدام کنند.
▪ مدارک لازم :
۱) تکمیل نسخه فرم گذرنامـه (۱G - ۲G) (۱-۱) (ترجیحاً این فرم را به صورت پشت و رو و در ورق چاپ بکنید ).
۲) تکمیل فرم نحوه نگارش نام (A۲).
ـ توجه : لازم است مندرجات بخش فارسی این فرم منطبق با مندرجات شناسنامـه جمهوری اسلامی ایران متعلق به متقاضی باشد.
۳) ارائه اصل شناسنامـه متقاضی صدور گذرنامـه (شناسنامـه افراد بالای ۱۵ سال می بایست عکـس دار باشد).
۴) ارائه اصل گذرنامـه ای که نام متقاضی به عنوان همراه در آن درج با آن از کشور خارج شده است.
۵) ارائه کارت شناسایی ملی (چنانچه دارای کارت ملی نیستید به شرح ات ذیل مراجعه بکنید ).
۶) چهار قطعه عکـس ۴ھ۶ پشت نویسی شده (برای آقایان بدون عینک و کلاه و جهت خانم ها با حجاب کامل).
۷) تکمیل فرم تغییر محل اقامت (G۳) (جهت متقاضیان تغییر محل اقامت به انگلستان).
۸) تکمیل تقاضانامـه تفکیک گذرنامـه (G۲) توسط پدر.
۹) پرداخت تعرفه های مربوطه (جهت اطلاع از میزان هزینه های مربوط به صدور گذرنامـه ).
۱۰) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامـه و دیگر مدارک فقط از طریق پست میسر است، به احتمال زیاد ً یک عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که تعرفه آن پرداخت شده باشد را نیز ضمیمه بکنید .
با توجه به اینکه متقاضی به سن قانونی نرسیده است، ضروری است برخی فرم های خواسته شده توسط پدر یا ولی قانونی وی و در مسوول مربوطه در کنسولگری امضا شود.
صدور گذرنامـه منوط به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز است چنانچه فرم های مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست ترتیب اثر داده نشده و مدارک به متقاضی بازگردانده خواهد شد.ارائه کارت شناسایی ملی جهت افراد بالای ۱۵ سال جهت درج کد ملی در گذرنامـه نو لازم است؛ پس ضروری است هموطنانی که تهم اکنون جهت اخذ کارت ملی شناسایی كار نکرده اند، همزمان مدارک خود را جهت دریافت کارت ملی به بخش سجلات ارائه کنند (مدارک لازم جهت دریافت کارت ملی). بدیهی است به منظور پیشگیری از تاخیر در صدور گذرنامـه ، این نمایندگی راساً نسبت به استعلام شماره ملی متقاضی اقدام خواهد کرد.عکس مدارک هویت شبیه شناسنامـه ، کارت ملی و... تنها در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران جهت این نمایندگی ارسال شده باشد. پس چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود در تهران بخواهید، مدرک هویتی تان را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامـه روادید برده تا عکس آن از طریق اداره فوق برای این نمایندگی فکس شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Cambiar Vpn Pc Review
شنبه 21 بهمن 1396 10:17 ب.ظ
https://odatosal.wordpress.com/2018/02/09/witopia-vpn-reviews/ http://natibati.over-blog.com/2018/02/high-speed-vpn-service-reviews.html http://mispmenmaro.over-blog.com/2018/02/best-free-vpn-for-ios-6.html http://wazdaifrivin.over-blog.com/2018/02/best-safe-free-vpn.html http://transomace.over-blog.com/2018/02/microsoft-remote-desktop-ios-vpn-reviews.html https://wollkyleka.wordpress.com/2018/02/08/personal-vpn-service-reviews/ https://odatosal.wordpress.com/2018/02/09/free-internet-on-android-using-vpn-2018-review/ http://peupaimide.over-blog.com/2018/02/free-vpn-servers-review.html https://odatosal.wordpress.com/2018/02/09/ios-vpn-app-reviews/
http://www.fewodabel.de/index.php?option=com_easybook&Itemid=17 http://www.gitme.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fsmilunfivin.over-blog.com%2F2018%2F02%2Ffree-uk-vpn-expat-shield-review.html%3EBest%20Vpn%20For%20Iphone%204s%3C%2Fa%3E http://barghcontrol.mihanblog.com/post/268
Free Personal Vpn Reviews
شنبه 21 بهمن 1396 09:15 ب.ظ
http://ramentlithan.over-blog.com/2018/02/reviews-hide-me-vpn-download.html https://sulnevemu.wordpress.com/2018/02/08/vpn-review-airvpn-android/ http://troubroracte.over-blog.com/2018/02/best-non-us-based-vpn.html https://extelseli.wordpress.com/2018/02/08/site-to-site-vpn-cisco-asa-5505-review/ http://hoopsnostserpo.over-blog.com/2018/02/iplayer-vpn-uk-review.html https://odatosal.wordpress.com/2018/02/09/review-hide-me-vpn/
http://lapakforum.com/profile.php?id=30138 http://shorl.com/rotupetrefabe http://jimwrightonline.com/php/tcpdf_php4/serverData.php/RK?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Friefatingchiff.wordpress.com%2F2018%2F02%2F08%2Fvpn-sony-xperia-miro-review%2F%3EBest%20Free%20Vpn%20For%20Showbox%3C%2Fa%3E
jadro ciemnosci streszczenie szczegolowe ostatni dzwonek
پنجشنبه 12 بهمن 1396 07:14 ب.ظ
https://esrotidis1979.files.wordpress.com/2018/01/liebesbrief-von-gott-an-seine-tochter.pdf https://freeddirical.files.wordpress.com/2018/01/loan-officer-study-guide.pdf https://roabarmihil1979.files.wordpress.com/2018/01/la-trilogie-des-sept-royaumes-tome-2-rougeepub.pdf https://disptisbele1982.files.wordpress.com/2018/01/little-palm-pet-friendly.pdf https://bamtamida.files.wordpress.com/2018/01/il-vangelo-secondo-shakespearepdf.pdf http://restwortitic.over-blog.com/2018/01/apple-cider-vinegar-benefits.the-many-uses-and-amazing-health-benefits-of-acv.html https://tingstakocseg.files.wordpress.com/2018/01/how-to-write-book-analysis-essay.pdf https://esrotidis1979.files.wordpress.com/2018/01/idx-renditioner-crack-free.pdf https://zieplacasno.files.wordpress.com/2018/01/jim-murray-s-whisky-bible-2013.pdf https://frisaricfo1980.files.wordpress.com/2018/01/length-of-master39s-thesis-statement.pdf https://nachsnansoeno1988.files.wordpress.com/2018/01/libro-el-curioso-incidente-del-perro-a-medianoche.pdf https://glucnanfernre1987.files.wordpress.com/2018/01/indian-qomi-tarana-mp3.pdf
http://www.chinatileforum.com/space-uid-9548.html http://www.jfva.org/kaigi2017/yybbs/yybbs.cgi?list=thread http://alumni.your-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fglucnanfernre1987.files.wordpress.com%2F2018%2F01%2Fhow-to-wwe-2k15-for-pc-ppsspp.pdf%3Ehomeland%20security%20interview%20manual%3C%2Fa%3E
lektorat dissertation medizin
پنجشنبه 12 بهمن 1396 09:27 ق.ظ
https://ratohufi.files.wordpress.com/2018/01/how-to-calculate-vector-in-physics.pdf https://curlededea1980.files.wordpress.com/2018/01/manual-for-homelite-35-chainsaw-bandit.pdf https://freeddirical.files.wordpress.com/2018/01/master-thesis-computer-science-pdf.pdf https://roabarmihil1979.files.wordpress.com/2018/01/how-to-xfinity-app-on-samsung-smart-tv.pdf https://nighcatami1984.files.wordpress.com/2018/01/homework-stress-levels.pdf https://nachsnansoeno1988.files.wordpress.com/2018/01/makkar-ielts-writing-task-2.pdf https://rejenehas1984.files.wordpress.com/2018/01/how-to-make-a-pdf-link-on-website.pdf https://termringtwhowal1985.files.wordpress.com/2018/01/how-to-write-an-essay-about-your-education.pdf https://antibihe1981.files.wordpress.com/2018/01/how-to-learn-basic-english-grammar-pdf.pdf https://nachsnansoeno1988.files.wordpress.com/2018/01/lmfao-sorry-for-party-rocking-bee.pdf https://disptisbele1982.files.wordpress.com/2018/01/hitman-contracts-cd-crack.pdf https://ariktosi1977.files.wordpress.com/2018/01/how-to-write-a-topic-sentence-example.pdf https://glucnanfernre1987.files.wordpress.com/2018/01/hydroranger-200-instruction-manual.pdf
http://www.mayanrocks.com/hoobaholics/feedback/index.php?n=1%FFhipnosis%FFexternal+nofollow/ http://azharchiz.mihanblog.com/post/12 http://forum.xiaoyi.com/home.php?mod=space&uid=538099&do=profile&from=space
go plane cheats
چهارشنبه 20 دی 1396 11:48 ق.ظ
You can do a fantastic job in Flight Control Games?
zurich guide
شنبه 2 دی 1396 04:41 ق.ظ
You arе a very capable person!
google play codes
یکشنبه 26 آذر 1396 09:21 ب.ظ
It was originally known as Android market.
gaming tips and tricks blog
شنبه 25 آذر 1396 10:45 ب.ظ
So stick with me and hold perusing an article.
bitsofgamesblog
سه شنبه 14 آذر 1396 11:39 ب.ظ
Campus Crush: Welcome to your freshman yr on campus.
mobile game cheats
سه شنبه 14 آذر 1396 08:09 ب.ظ
Your story won't move on without them.
agil coach
جمعه 3 آذر 1396 01:19 ق.ظ
Heey Ƭhеге. I found your blog ᥙsing msn.
Thiss iis a very well written article. I will
maske sure to bookmark it aand returrn to read more of yoᥙr useful info.
Thanks for the post. I will certainly cоmeback.
Timmy
پنجشنبه 2 آذر 1396 12:01 ب.ظ
As a NewЬie, I am always searching online for articles that can ƅenefit
me. Thank you
Gudrun
یکشنبه 28 آبان 1396 07:44 ب.ظ
I ϳust like the һelpful informaation you provide
t᧐ your articles. I'll bookmark your ᴡeblog and check once more
right here frеquently. I'm slightly sure I'll
be tolɗ lots of new stuff right right here! Gooɗd luck for the following!
Randolph
شنبه 27 آبان 1396 11:17 ب.ظ
Im happy to see others taking the initivative and contributing to the online community.

I would like to comment to show my appreciation for your blog as its
very challenging to do, and many websitegers do not get the appreciation they
truely deserve.
final fantasy xv cheats
دوشنبه 22 آبان 1396 07:55 ب.ظ
And this is regardless of some fairly irritating flaws.
How long does it take to recover from Achilles injury?
شنبه 1 مهر 1396 03:00 ب.ظ
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look
forward to all your posts! Keep up the outstanding work!
Can you get an operation to make you taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:45 ق.ظ
whoah this blog is excellent i really like reading your articles.

Keep up the good work! You already know, a lot of individuals are searching round for this info, you could help them greatly.
madden mobile tips
پنجشنبه 9 شهریور 1396 08:04 ب.ظ
The NFL and EA are in this cooperation a long time.
brawl stars mod apk
چهارشنبه 8 شهریور 1396 04:06 ب.ظ
They added amounts using the Brawl Stars tool.
brawl stars Guide
چهارشنبه 8 شهریور 1396 01:52 ق.ظ
Also you should be at least 13 years of age.
brawl stars tips
سه شنبه 7 شهریور 1396 06:21 ب.ظ
Share this Brawl Stars Hack tool with your friends also.
tips For tanki Online games
دوشنبه 6 شهریور 1396 08:43 ق.ظ
Rail is maybe the ideal weapon for using with Dictator.
Brawl Stars Ios
یکشنبه 5 شهریور 1396 11:55 ق.ظ
When playing the game please take this into account.
best tanki online game tutorial
شنبه 4 شهریور 1396 09:50 ب.ظ
Furthermore, Thunder can deal damage to several enemies with only 1 shot!
diigo.com
چهارشنبه 1 شهریور 1396 04:47 ب.ظ
Here are the  most effective free games console for Android.
boom beach guide
سه شنبه 31 مرداد 1396 02:13 ق.ظ
Low - You will stop playing before you finish the game.
http://www.mycerebralpalsy.org
سه شنبه 31 مرداد 1396 02:00 ق.ظ
Utilize Gunboats to provide aid for your ground troops.
Dcc.umd.edu
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:32 ب.ظ
Low - You will quit playing until you fill out the game.
boom beach online generator
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:02 ق.ظ
Use Gunboats to provide aid for the ground troops.
boom beach diamonds
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:05 ق.ظ
Utilize Gunboats to provide support on your ground troops.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

همه چیز در مورد ادکلن عطریات..........چهارشنبه 5 آبان 1395

آموزش نصب وردپرس روی هاست..........سه شنبه 26 مرداد 1395

من با لیسانس اقامت چه کشوری را می توانم بگیرم؟..........سه شنبه 26 مرداد 1395

دانـلود فیلم زیبا خارجی Be Somebody 2016 با..........دوشنبه 25 مرداد 1395

دانلود آهنگ نو پویا شاهد به نام هفده..........یکشنبه 24 مرداد 1395

دانلود موسیقی نو مهدی یغمایی به نام قبول می کنم..........یکشنبه 24 مرداد 1395

دریافت فیلم جالب خارجی The Finest Hours 2016 با لینک اصلی..........شنبه 23 مرداد 1395

دانـلود موسیقی جدید امیرعلی به نام مجنونم کن..........چهارشنبه 20 مرداد 1395

دانلود موزیک نو فرزاد فرزین به نام مدال مردمی..........سه شنبه 19 مرداد 1395

دانـلود فیلم دیدنی خارجی Summer Camp 2015 با..........دوشنبه 18 مرداد 1395

دریافت فیلـم خارجی Cell 2016 با لینک اصلی..........یکشنبه 17 مرداد 1395

دانلود آهنگ جدید رامین بی باک به نام فاصله..........یکشنبه 17 مرداد 1395

دانـلود فیلم جالب ایرانی تباهی با لینک مستقیم..........شنبه 16 مرداد 1395

دریافت فیلم جذاب خارجی Marauders 2016 با لینک مستقیم..........چهارشنبه 13 مرداد 1395

دریافت کارتون Monkey King Hero Is Back 2015 با کیفیت عالی لینک مستقیم..........دوشنبه 11 مرداد 1395

همه پستها